หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
พิกุลตำบลดี ศรีชุมแสง
แหล่งผลิตภัณฑ์ จากปลาลือเลื่อง
นามกระเดื่อง ข้าวขาวพันธุ์ดี
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ สตรีดีเด่น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
วิสัยทัศน์ อบต.พิกุล
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ
ลดความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง"
...........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
หลวงพ่อแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล
พิกุล
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
 

ขอรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์คะ

เขียนโดย   คุณ กันยา

วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 14.39 น. [ IP : 27.55.92.179 ]  
 

จดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
1 แบบ ทพ.
2 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
3 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
4 กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสาร    
เพิ่ิ่มเติม ดังนี้
ี้(1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
(2) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็น  
เจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้
ความยินยอม
(4.3) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
5 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
6 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้าม)ี
7 กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
8 กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ เครื่องประดับซ
ึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องดําเนินการและให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้

เขียนโดย   คุณ ส.อ.โชติวัฒน์ น่วมบาง

วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 12.48 น. [ IP : 182.53.67.106 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-283-420
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-283-420 โทรสาร : 056-283-420
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 10,561,390 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10