หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
พิกุลตำบลดี ศรีชุมแสง
แหล่งผลิตภัณฑ์ จากปลาลือเลื่อง
นามกระเดื่อง ข้าวขาวพันธุ์ดี
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ สตรีดีเด่น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
วิสัยทัศน์ อบต.พิกุล
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ
ลดความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง"
นายสนอง วงษ์ละม้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
หลวงพ่อแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล
พิกุล
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2554
 
 
 
       
 
 
    ๑. สนับสนุนให้ครอบครัว/หมู่บ้านมีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
       
 
 
    ๑. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสคนยากจนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
    ๒. การพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
    ๓. การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีคุณธรรมนำความรู้ ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
    ๔. การเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
    ๕. การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์
       
 
 
    ๑. การบริหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
    ๒. การส่งเสริมกลุ่มและกองทุนทางเศรษฐกิจ
    ๓. การส่งเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
    ๔. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
    ๕. การส่งเสริมกลไกทางการค้าและการตลาด
    ๖. การพัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
       
 
 
    ๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
    ๒. การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๓. การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน
       
 
 
    ๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
    ๒. การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย
    ๓. การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย
    ๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย
    ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้าน เยาวชน อปพร. อสม.
 
 
    ๑. การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว การบริการและความปลอดภัย
    ๒. การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
    ๓. การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
       
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-229-3269
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-283-420 โทรสาร : 056-283-420
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 13,360,737 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10