หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พิกุล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
พิกุลตำบลดี ศรีชุมแสง
แหล่งผลิตภัณฑ์ จากปลาลือเลื่อง
นามกระเดื่อง ข้าวขาวพันธุ์ดี
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ สตรีดีเด่น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
วิสัยทัศน์ อบต.พิกุล
"มุ่งเน้นพัฒนาการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง"
นายสนอง วงษ์ละม้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
หลวงพ่อแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล
พิกุล
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2554
 
 
 
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  กลยุทธ์
    1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน
    2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ
    3. การส่งเสริมและพัฒนาระบบประปาให้ทั่วถึง
    4. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  กลยุทธ์
    1. การส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม
    2. การส่งเสริมการจัดการศึกษา
    3. การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
    4. การส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของชุมชน
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
  กลยุทธ์
    1. ทำนุ บำรุง ศาสนา ดำรงรักษา สร้างค่านิยม และความภาคภูมิใจใน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  กลยุทธ์
    1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
    2. ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  กลยุทธ์
    1. บำบัด ฟื้นฟูและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2. สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  กลยุทธ์
    1. การบริหารราชการและการบริการประชาชน
    2. การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
    3. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-229-3269
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-283-420 โทรสาร : 056-283-420
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 19,665,652 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10