หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน และลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
แผ่นพับเรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
เผยแพร่ความรู้การใช้งานระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ความรู้การปฏิบัติงานในระบบ e-laas [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
คู่มือการปฏิบัติราชการ (มาตรฐานการปฏิบัติงาน) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)     2      3