หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เรื่องประกาศช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 147  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2