หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เรื่องประกาศช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ทับซ้อน [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2