หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 107  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านประโยชน์ทับซ้อน [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 110  
 
  (1)     2