หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านประโยชน์ทับซ้อน [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562(ปีงบประมาณ2563) [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)