หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
  (1)     2      3