หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดส่วนราชการ ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)