หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
พิกุลตำบลดี ศรีชุมแสง
แหล่งผลิตภัณฑ์ จากปลาลือเลื่อง
นามกระเดื่อง ข้าวขาวพันธุ์ดี
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ สตรีดีเด่น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
วิสัยทัศน์ อบต.พิกุล
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ
ลดความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง"
นายสนอง วงษ์ละม้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
หลวงพ่อแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล
พิกุล
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 


 
โครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส  
 

       กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ กิจกรรม 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่ง 3ส แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วนอีก 2ส เป็นการพัฒนาคน ประโยชน์ที่เห็นได้จากการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุ และงบประมาณและการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ กิจกรรม 5ส ยังช่วยลดต้นทุนนของหน่วยงานลงอีกด้วย การดำเนินกิจกรรม 5ส จึงก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของพนักงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
      องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลเห็นควรนำโครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส มาดำเนินการเพื่อนำสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้กิจกรรม 5ส ยังเป็นหลักเบื้องต้นหรือพื้นฐานให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด ปลอดภัยน่าอยู่ น่าทำงานเกิดความประหยัดทรัพยากรและเวลา ลดปัญหามลภาวะ สนับสนุนให้เกิดการทำงานเป็นทีมและความสามัคคีในหน่วยงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนั้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างและเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐาน ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้รับการบริการที่ดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2565 เวลา 10.07 น. โดย คุณ ปรานอม สวนแก้ว

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-229-3269
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-283-420 โทรสาร : 056-283-420
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 13,360,989 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10