หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
พิกุลตำบลดี ศรีชุมแสง
แหล่งผลิตภัณฑ์ จากปลาลือเลื่อง
นามกระเดื่อง ข้าวขาวพันธุ์ดี
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ สตรีดีเด่น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
วิสัยทัศน์ อบต.พิกุล
"มุ่งเน้นพัฒนาการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง"
นายสนอง วงษ์ละม้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
หลวงพ่อแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล
พิกุล
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
 

      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2563 และดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นั้น
      องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล จึงประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
     1. นางอารีย์           ยิ้มสาระ
     2. นางสาวมานิตา    พวงพิน
     ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกสรรทราบว่า
     1. ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี คือ
     1.1 ผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
     1.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
     2. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจพบว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติจะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันรับสมัครและไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง
     3. องค์การบริหารส่วนตำบล จะบรรจุและแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามลำดับที่สอบได้
    4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็น หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการ ได้จ่ายไปให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เพื่อส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม

ประกาศ  ณ  วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 08.40 น. โดย คุณ ปรานอม สวนแก้ว

ผู้เข้าชม 388 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-229-3269
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-283-420 โทรสาร : 056-283-420
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 16,089,769 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10