หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.วังใหญ่   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2561
อบต.ห้วยถั่วใต้   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและขยายคลองสายหลังโรงเรียน พร้อมลงลูกรังถนน วางและปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2,5,6 และหมู่ที่ 7 ต.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ค. 2561
อบต.ห้วยถั่วใต้   จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในตำบลห้วยถั่วใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2561
อบต.ห้วยถั่วใต้   จ้างสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาแก้ไขป้ญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๔ บ้านเนินประดู่ ต.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2561
อบต.ห้วยถั่วใต้   ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในตำบลห้วยถั่วใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2561
อบต.ห้วยถั่วใต้   ซื้อถ่ายไฟฉาย โครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในตำบลห้วยถั่วใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2561
อบต.ห้วยถั่วใต้   ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในตำบลห้วยถั่วใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2561
อบต.ห้วยถั่วใต้   จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางข้ามอ่างหนองใหญ่พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2561
อบต.หัวหวาย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2561
อบต.หัวหวาย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2561
<< หน้าแรก...    8628    8629    8630    (8631)    8632    8633    8634    ... หน้าสุดท้าย >> 8640